Saavutettavuus

Digiympäristössä sisältöjen on oltava kaikkien ulottuvilla ja helposti löydettävissä. Ja vieläpä esillä niin, että niiden käyttö on vaivatonta. Saavutettavuudella varmistat, että palvelet asiakkaitasi heidän rajoituksistaan huolimatta.

Saavutettavuus tuo sisältösi kaikkien ulottuville

Millaisissa tilanteissa asiakkaasi voivat kuluttaa sisältöjäsi? Jotkut voivat etsiä palvelupisteesi sijaintia puhelimella ulkona myrskykelillä. Toisten on voitava ymmärtää kirjoittamaasi tekstiä omalla kielellä kuin äidinkielellään. Pienten lasten vanhemmat taas tietävät, että joskus joku tieto on saatava selville nopeasti ja ilman turhia korusanoja. Tilanteita on yhtä paljon kuin asiakkaitakin.

Saavutettavuudella varmistat, että sisältösi ovat asiakkaidesi ulottuvilla. Se on sisällön tuottamista siten, että sisältöjä on helppo ymmärtää ja että sisällöistä toiseen siirtyminen sujuu loogisesti ja oletettavasti. Saavutettavuus on myös niiden käyttäjäryhmien palvelemista, jotka eivät käytä verkkopalveluita samoilla tavoilla kuin sinä, kuten näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteiset.

Puoliksi sisällöntuotantoa, puoliksi teknistä osaamista

Kuke tukee ja konsultoi saavutettavuusasioissa. Toteutamme saavutettavuusprojekteja ja teemme yhteistyötä kokemusasiantuntijan ja saavutettavuusauditoijajärjestöjen kanssa.

Saavutettavuus on puoliksi teknistä osaamista ja puoliksi sisällöntuotantoa. Osaksi siinä tuotetaan koodia, jota robotit ja avustavat ohjelmat osaavat tulkita. Toinen puoli on sisällöntuotannon logiikkaa – sopivasti kuvailevaa ja sopivan tiivistä, mahdollisimman selkeää tekstiä.

Saavutettavuuden kehittämisessä on otettava huomioon, että hakukonerobotit luokittelevat algoritmeillaan palvelusi sen perusteella, mitä kirjoitat verkkosivutekstisi otsikoksi tai ensimmäiseksi väliotsikoksi. Viimeksi mainittu saattaa olla merkittävä tekijä siinä, menestyykö uutuustuotteesi tai ei.

Saavutettavuudelle on määritelty eri tasoja. WCAG:n määritelmän mukaan julkishallinnon palveluissa saavutettavuusvaatimus on tasolla 2. Se, onko palvelusi mahdollista tuottaa helposti tasolle 2, riippuu sisällöistäsi ja siitä, kuka sisältösi tuottaa. Aluehallintovirasto ylläpitää saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelua, josta löytyy selkeällä suomen kielellä vaatimukset saavutettavuudelle.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje