13.11.2023

Miten mainostoimisto voi auttaa vaikuttajakampanjan kanssa?

Kukka Kalin vaaleanpunaisella taustalla
Kukka Kalin
CEO, Partner

sales

HR

financials

Kukka Kalin vaaleanpunaisella taustalla

Kukka Kalin
CEO, Partner

sales

HR

financials

Vaikuttajamarkkinoinnista on tullut yleisimpiä digimarkkinoinnin muotoja. Sen avulla mainostaja voi tehokkaasti tavoittaa kohdeyleisönsä ja tehostaa brändiään. Vaikuttajayhteistyöhön ei kuitenkaan kannata lähteä suin päin, vaan siihen on syytä varata aikaa ja resursseja, sillä onnistunut vaikuttajakampanja pitää sisällään useita vaiheita.

Vaikuttajamarkkinoinnin kumppanina toimimme linkkinä sinun ja vaikuttajien välillä. Autamme myös yhteistyösopimusten neuvottelussa ja kampanjan toteutuksen seurannassa.

Vaikuttajamarkkinointi lähdöstä maaliin

1. Strateginen suunnittelu ja tavoitteiden määrittely 

Kukella aloitamme kampanjan suunnittelusta ja strategian määrittelystä. Valitsemme kohderyhmät ja asetamme tavoitteet. Voimme olla tukena koko kampanjan ajan tai sen eri vaiheissa. Työskentelemme asiakkaan kanssa määrittääksemme kampanjan tavoitteet, kohderyhmät ja avaintekijät, joilla brändi haluaa erottua.

2. Vaikuttajien valinta

Seuraavaksi etsitään vaikuttajat. Sen voi aloittaa vertailemalla eri vaikuttajia niitä kokoavilta sivuilta, kuten Boksi-alustalta. Alustalle lisätään briiffi, joka ohjaa vaikuttajien hakua ja varmistaa heidän yhteensopivuutensa brändin kanssa. Hakijoiden joukosta autamme valitsemaan oikeat ehdokkaat analysoimalla ja tutkimalla vaikuttajien seuraajakuntaa, arvoja, sisältöä ja aikaisempia yhteistöitä.

3. Kommunikaatio vaikuttajien ja yrityksen välillä 

Kun sopiva vaikuttajapooli on kanssa, toimimme laadun varmistajana vaikuttajien ja yrityksen välillä. Vastaamme kysymyksiin ja tarpeen mukaan selvennämme tavoitteita. Tämä varmistaa sujuvan yhteistyön ja vähentää mahdollisten väärinkäsitysten riskiä.

4. Aikataulu ja kampanjan seuranta

Ennen kuin kampanja aloitetaan ja vaikuttajat päästetään irti, kampanjalle määritellään aikataulu. Siinä pysymisellä varmistetaan, että kampanja etenee jouhevasti. Seuraamme sisällöntuotannon edistymistä varmistaen, että kaikki tapahtuu suunnitellusti ajallaan.

5. Tulosten analysointi ja raportointi 

Kampanjan päätyttyä raportoimme tulokset. Tämä sisältää tavoitteiden mukaan määritetyt mittarit. Raportointi tarjoaa arvokasta tietoa kampanjan onnistumisesta ja antaa eväitä tuleviin kampanjoihin.

Kokemuksemme mukaan vaikuttajamarkkinoinnissa mainostoimiston roolina on toimia asiakkaan strategisena kumppanina. Sillä voidaan varmistaa, että vaikuttajakampanja tukee brändin tavoitteita ja tuo markkinointiin toivottuja tuloksia. Kattava suunnittelu, avoin viestintä ja kampanjan hallinta kaikissa vaiheissa ovat avainasemassa onnistuneen vaikuttajayhteistyön syntymiselle.
 

Luo onnistunut vaikuttajakampanja
oppaan avulla

Lataa vaikuttajakampanjaopas

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje